MIRAGE INTERIOR TEXTILE е дългогодишен партньор на "Албена" АД. 
Работим с тях по различни проекти, като през последните години, с помощта
на архитектурно бюро BORELLA, изпълнихме реновацията на няколко хотела.