Управление на проекти

     Даваме идеи как да превърнете един строеж в красив и комфортен хотел. Но пътя за постигането на крайния резултат изисква твърда подготовка, за да се предотвратят грешките. Точно планиране за възможно най-бързо извършване на монтажни дейности, като същевременно се гарантира безопасността на всеки. Гъвкавостта на нашия екип е от решаващо значение в това отношение.
Компанията " Мираж " има дългогодишен опит в подготовката и изпълнението на мащабни проекти в сферата на цялостно хотелско обзавеждане. Професионалното управление на проекти е основна предпоставка за постигане на удовлетворение на инвеститорите по отношение на време, качество и цена.

     Според международните норми всеки проект състои от няколко етапа:

- иницииране
- планиране
- изпълнение
- контролиране
- завършване

     Държим да бъдем близо до клиентите си по времето на всичките етапи от съвместните ни проекти.